KompetANsen bak Kommunalt Forum

Finn Christian Brevig er initiativtaker til Kommunalt Forum og besitter etter tjue år som henholdsvis rådmann og den første generalsekretæren i Norsk Rådmannsforum en bred kompetanse omkring forholdet politikk og administrasjon og hvordan man lykkes innen områdene ledelse og utvikling i en politisk styrt organisasjon.

Brevig har undervist et stort antall nye rådmenn i hvordan man lykkes i rådmannsrollen. Han har veiledet over 550 rådmenn i ulike utfordringer knyttet til stillingen, og han har undervist og konsultert rådmannsteam og utvidede ledergrupper omkring ledelse, strategi og utvikling.

 

Han har gjennom individuelle samtaler, kursserier, teambyggingsprosesser, foredrag i masterprogram på BI og seminardager i politiske organ bidratt til økt forståelse omkring utfordringene knytte til styring og samspill i kommunen, og hvordan man helt konkret lykkes sammen.

Brevig har før rådmannstiden bakgrunn fra forsvaret og arbeidet som forretningsadvokat og dommerfullmektig. Han har i mange år også vært veileder og rådgiver i privat sektor og for statlig virksomhet.

 

«Finn Christian Brevig er en utmerket pedagog og innehar en unik kompetanse om forholdet politikk og administrasjon, og hvordan man lykkes i dette samspillet.»

Tron Bamrud, fylkesrådmann i Akershus