Forskning OG Partnere

Kommunalt Forum samarbeider nært med ledende forskning og andre sentrale aktører i kommune-Norge. Målet er å tilføre toppledere og politikere viktig kunnskap i et gjensidig kompetansehevende samspill.