Utviklingsprogrammet er et veiledningstilbud for en enkelt kommune og dennes sentrale politikere, rådmann, toppelederteamet samt øvrige ledere.

Ambisjonen med Utviklingsprogrammet er å gi verktøy og faglige innspill som er effektive i forhold til de mål man har for utvikling. Gjennom fokus på analyse og konkrete tiltak skapes en god prosess fram mot ønsket resultat.

Det vil bli lagt særlig vekt på:

  • Hva innebærer egentlig utvikling i en politisk styrt organisasjon, og hva konkret ønsker vi å oppnå?
  • Hvordan lykkes med lederskapet og læringen som er nødvendig for å oppnå ønsket utvikling?
  • Hva er kjernen i rådmannsfunksjonen, rådmannsrollen, og hvordan lykkes i samspillet politikk og administrasjon?

Når politikere deltar i tilbudet vil det også bli lagt særlig vekt på hvordan man omsetter politikk til resultater.

For nærmere informasjon kontakt Finn Christian Brevig på mobil 415 02000 eller e-post her