Hvordan skape et helhetstenkende, effektivt og utviklingsorientert rådmannsteam?

Team-programmet er et tilbud for toppledergruppen i kommunen. Programmet fokuserer på de sentrale suksessfaktorene for at toppledergruppen skal lykkes, dels som team, dels som rådmannsfunksjon.

Ambisjonen er at ledergruppen

  • Kommer fram til omforente målformuleringer knyttet til ønsket utvikling som team og rådmannsfunksjon
  • Kan gjennomføre konkrete analyser av de utfordringer og muligheter ledergruppen står overfor samt hvordan disse kan møtes / utnyttes på en god måte
  • Kommer fram til konkrete tiltak på individ- og teamnivå egnet til å nå de mål ledergruppen setter seg.

Teamprogrammet tilpasses den enkelte toppledergruppes behov, men vil normalt omfatte følgende punkter:

  • Hva er kjennetegnene på en godt fungerende ledergruppe?
  • Samspillet politikk og administrasjon: Hvordan lykkes sammen? Om kjernen i rådmannsrollen og innholdet i rådmannsfunksjonen
  • Hva er de største utfordringene vi møter og mulighetene som kan unyttes?
  • I tillegg vil blant annet problemstillinger omkring personlighets- og lederprofiler, roller, bidrag, konflikt og samspillsutfordringer bli berørt

For nærmere informasjon kontakt Finn Christian Brevig på mobil 415 02000 eller e-post her