Hvordan styre administrasjonen strategisk? Hvordan lykkes politikere og den kommunale toppledelsen sammen?

Programmet Styring og Samspill fokuserer på hvordan politikerne i samarbeid med rådmann og administrasjon kan gis de beste forutsetninger for å lykkes sammen, samt hvordan politikerne konkret kan samspille med administrasjon på et strategisk nivå slik at ønsket politikk blir realisert.

Styring og samspill kan settes opp for ordfører og rådmann alene eller for eksempel med et komplett by- / kommunestyre sammen med full deltakelse fra administrasjonens toppledelse.

For nærmere informasjon, kontakt Finn Christian Brevig mobil 415 02000 eller e-post her