Topplederprogrammet er spesielt egnet for nye rådmenn og andre toppledere på rådmannsnivået som ønsker et solid grunnlag med tanke på å lykkes i rådmannsfunksjonen. Mer erfarne rådmenn som ønsker refleksjon og erfaringsutveksling knyttet til rådmannsrollen, kan gjøre dette med en snevrere og mer tilpasset tilnærming til rådmannsrollen.

Veiledningstilbudet er spesielt tilrettelagt for rådmenn og kommunale toppledere som ønsker en samtalepartner, enten knyttet til enkelturfordringer eller også i sitt mer løpende virke. Det kan være snakk om en samtalepartner i vanlige forstand, eller også at man ønsker at samtalene skal foregå mer i form av mentoring eller coaching.

Mens Veiledningstilbudet fokuserer på løsning av konkrete og dagsaktuelle utfordringer, vil Topplederprogrammet tilpasses den enkeltes behov og kunne inneholde én eller flere av de følgende temaene. For nye rådmenn og øvrige toppledere vil man normalt berøre samtlige temaer.

  • Hvordan lykkes i rådmannsfunksjonen, med særlig vekt på forholdet politikk og administrasjon og det unike i rådmannsrollen
  • Særlig om samspillet mellom ordfører og rådmann
  • Hvordan lede og utvikle i en politisk styrt organisasjon?
  • Hvordan oppnå et helhetstenkende, effektivt og utviklingsorientert rådmannsteam?
  • Individuell suksessplan: Hva er det viktigste for at jeg skal lykkes, og hvordan konkret går jeg fram?

Dette tilbudet legges opp i en kombinasjon av individuelle samtaler og om ønskelig, delvis i mindre grupper. Vi tilbyr også foredrag og seminardager på temaene i dette programmet.

Topplederprogrammet og Veiledningstilbudet kan kombineres med ett eller flere av øvrige faglige tilbud i forumet.

For nærmere informasjon kontakt Finn Christian Brevig på mobil 415 02000 eller via e-post her.