Lederskapet, prosessene og styringen i en kommune er i høy grad et spørsmål om å inneha riktige ferdigheter, ikke minst i hvordan man skal lykkes med dialogen og samspillet. Målet med de faglige tilbudene er å tilføre relevant kunnskap og verktøy for å sikre varige resultater av de aktuelle prosessene og læringssekvensene. Dette skal sikre en best mulig styring, utvikling og ledelse av kommunen og der igjennom gode og effektive tjenester til innbyggerne.

Kommunalt Forums programmer tilbys i alt fra halvdagssamlinger til to-dagers seminarer og kursserier. Det er også mulighet for foredrag over de angitte temaene. Veiledningstilbudet tilpasses fullt ut den enkeltes behov, men også de øvrige programmene kjennetegnes ved at de tilpasses til det som er ønskede utviklings- og læringsmål.