En ny arena i kommune-Norge

Finn Christian Brevig, tidligere rådmann og generalsekretær i Norsk Rådmannsforum er initiativtaker til Kommunalt Fourm.

Kommunalt Forum skal være en arena for idé- og erfaringsutveksling, utdanningstiltak og veiledning for kommunale toppledere, ledertalenter og politikere. Ambisjonen er å bidra til en bedre og mer effektiv styring, ledelse og utvikling av kommunen. Ikke minst vil man gjennom den digitale plattformen enkelt og effektivt kunne utveksle beste praksis, forskning og kunnskap til forhåpentligvis stor praktisk nytte for kollegiet.

Gjennom et nært samarbeid med internasjonale kontakter, ledende forskning og andre sentrale aktører i kommune-Norge, er ambisjonen å tilføre kommunale toppledere og politikere viktig kunnskap i et gjensidig kompetansehevende samspill.

– Et bredt kontaktnett internasjonalt vil utvilsomt være et verdifullt bidrag i denne sammenheng.

Brevig poengterer at norsk kommuneledelse vil kunne ha et betydelig utbytte av å utveksle idéer og erfaring med kollegaer i andre land, og kanskje spesielt Sverige og Danmark.

– Gjennom det europeiske nettverket av rådmenn vil det være muligheter for kontakter med kollegaer i andre land. Selv om det finnes forskjeller på mange plan, vil det være potensial for et betydelig utbytte over landregrensene.

Du kan lese mer om Brevigs bakgrunn her.

Legg igjen en kommentar

error: Innholdet er beskyttet!