LES MER

Jeg ønsker mer informasjon

KOMMUNEN

MANGFOLD MED MENING

Hvordan lykkes sammen?

SAGT OM UTDANNINGEN

  • Høyt nivå
  • Svært relevant
  • Konkrete og praktiske eksempler
  • Fin balanse mellom foredrag, egenrefleksjon og gruppediskusjoner
  • Dette er utviklende

FOREDRAG OG PROGRAMMER

Styring og samspill – Hvordan styre administrasjonen strategisk? Hvordan lykkes politikere og den kommunale toppledelsen sammen? – Fra politikk til resultater

LES MER

Kommunal toppleder – Hvordan lykkes?
Topplederprogrammet og Veiledningstilbudet med særlig vekt på forholdet politikk og administrasjon og andre sentrale suksessfaktorer.

LES MER

Team-programmet – Hvordan skape et helhetstenkende, effektivt og utviklingsorientert rådmannsteam?

LES MER

Utviklingsprogrammet – Ledelse og utvikling i en politisk styrt organisasjon. Hvordan gjennomføre ønsket utvikling fram til ønsket resultat – helt konkret?

LES MER

Kompetanse

Idéer & løsninger

Utdanning

Nettverk

Forskning & Partnere

Kommunalt Forum samarbeider nært med ledende forskning og andre sentrale aktører i kommune-Norge.

Målet er å tilføre toppledere og politikere viktig kunnskap i et gjensidig kompetansehevende samspill.

LES MER

SAMARBEIDSPARTNERE